Menu

Dla rodziców

PROJEKTY ORAZ PROGRAMY REALIZOWANE W OŚRODKU

                                                                     

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia

         Celem programu jest rozwijanie prozdrowotnych nawyków młodzieży szkolnej oraz ich rodzin poprzez promowanie aktywności fizycznej a także zasad prawidłowego żywienia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.trzymajforme.pl

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego działu Baza materiałów i zapoznania się z informacjami dotyczącymi  projektu.

 

 

                                                                        

 

 

 

Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata.

 

W ramach działań Klubu Szkół UNICEF w latach szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011  nasz ośrodek uczestniczył w akcji „Szkoła z prawami dziecka”.

 

 

 

                                                     

 

 

 

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą.

 

 

 

                                          

 

Powiat Średzki rozpoczął realizację kolejnego projektu edukacyjnego pn. "Każdy z nas jest inny".

Projektem objęto uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia, poszerzanie umiejętności oraz zainteresowań uczniów. W ramach projektu odbywają się specjalne zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami z matematyką, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz muzykoterapia. Nie zabraknie również wycieczek krajoznawczych i przyrodniczych m.in. do ZOO.

 


Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej im. Janusza Korczaka
    ul.Kilińskiego 33, 55-300 Środa Śląska
  • (071)3172181 fax:(071)3172181